• Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.
  • İşinizi Şansa Bırakmayın!
  • Çalışmalarımızda Önce Güven Gelir.
    HOŞKAL'la Çalışmak Keyif Verir.
  • Mobil Sağlık Hizmetleri
  • Çözüm Ortağınız

Hakkımızda

HOŞKAL OSGB 2012 yılında yasal mevzuata uygun olarak kurulup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ruhsatlı bir firmadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 4. Md. de; İşveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil, her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

4857 Sayılı İş Kanununda; Olası bir iş kazasında; Yasa, yönetmelik ve tüzükteki maddelerde, direkt olarak Alt İşveren ile birlikte Asıl İşveren de sorumludur. Yukarıdaki Kanun maddeleri ışığında, HOŞKAL OSGB SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. AŞ. olarak; 4857 Sayılı İş Kanuna tabi çalışanlara; İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Usulleri Yönetmeliğine göre ve meslekteki tehlikelere karşı ortaya çıkabilecek riskler hakkında bilgilendirme eğitimleri ve bunun belgelendirilmesini sağlamaktır (İşyerindeki tüm çalışanlar dahil). İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak, işyerindeki tüm çalışmaları değerlendirerek risk değerlendirme raporu hazırlayarak çalışma planı oluşturmaktır.

Çalışmalarımızdaki gayemiz; çalışmalarınızda iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi, Sorumluluklarınızın cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için, HOŞKAL ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. AŞ. olarak işletmenize hizmet vermekten onur duyarız.

Misyonumuz

Türkiye’nin çalışma hayatını yasal mevzuata ve Avrupa standartlarına göre en üst düzeye getirmek için; güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş yerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek, tüm meslek hastalıklarını ve kazaları en aza indirmek, çalışanlar ile işverenlerin sosyal güvenliklerini, iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğretmek, ulusal ekonomiye ve kalkınmaya, sağlıklı yaşamaya destek vermek istiyoruz.

Vizyonumuz

Avrupa’da ve Dünya’da ortaya çıkan hızlı gelişmelere ayak uydurmak için, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu şekilde harekete geçirip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, işveren ve çalışan kesimin ihtiyacına uygun kaliteli eğitim vererek, çalışma hayatında devlet adına, eğitim, danışmanlık hizmetleri yürüten bir merkez haline gelmek istemekteyiz.

designed by Major Designer