• Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.
 • İşinizi Şansa Bırakmayın!
 • Çalışmalarımızda Önce Güven Gelir.
  HOŞKAL'la Çalışmak Keyif Verir.
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Çözüm Ortağınız

Risk Analizi

/Content/images/risk_analizi_big.jpg

4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara paralel olarak hazırlanmış olan mevzuatımız; tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayan tehlikelerin değerlendirilerek, risklerin kontrol altına alınması amacını taşımakla birlikte, işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

Risk değerlendirmesi çalışmaları, işyerlerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate alarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuz hazırlanmasıdır. Bu amaçla işyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi ve risklerinin değerlendirilmesi çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar esnasında işyerleri bölümler halinde incelenerek

 • İşyerinde yapılan ya da yürütülen işler
 • Proses gereği yürütülen işlemler
 • Kullanılan Maddeler
 • Makine ve Donanımlar
 • Kişiler
 • Organizasyonlar
 • Çevre
 • Etkileşimler

tespit edilerek Risk değerlendirme kılavuzu hazırlanır. Risk değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra , Risk değerlendirme tablolarına göre, eksik olan önlemlerin alınması sonucunda risk puanlarının makul seviyeye düştüğü görülecektir.İşyerlerimiz de Risk Değerlendirmesi çalışmalarını tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yaygınlaştırmak temel ilkemiz olmalıdır.Ancak bu sayede , iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek mümkün olacaktır.

Unutulmamalıdır ki mevzuat gereği, birkaç istisna grubu dışında tüm işyerleri, risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Risk değerlendirmesi yapmayan işyerlerine 3,000 TL (üçbin Türk Lirası) ve sonrasında devam eden her ay için 4,500 TL (dörtbinbeşyüz Türk Lirası) ceza kesilir.

Siz de çalışma ortamınızı daha güvenli hale getirmek ve cezai yaptırıma maruz kalmamak istiyorsanız, farklı yöntemler ve metotlar kullanarak firmaya özel olarak yaptığımız risk değerlendirmesi hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

designed by Major Designer