• Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.
 • İşinizi Şansa Bırakmayın!
 • Çalışmalarımızda Önce Güven Gelir.
  HOŞKAL'la Çalışmak Keyif Verir.
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Çözüm Ortağınız

İş Güvenliği

/Content/images/is_guvenligi_big.jpg

Hoşkal O.S.G.B sektörel bazda uzman görevlendirmesi yaparak işinize uygun ve riskleri daha doğru tespit edebilecek uzmanı işletmenizde istihdam ederek size daha iyi hizmet vermeyi hedeflemektedir. İşletmenizin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında aksama olmaması için çeşitli kontrol sistemleri uygulayan Hoşkal O.S.G.B. bu sayede hata oranının sıfıra yaklaştırmayı amaçlamıştır. İşyerindeki tüm iş sağlığı ve güvenliği konularının değerlendirilerek işverene bilgi verildiği, uzmanlık kapsamında tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine ek olarak işyerinin daha güvenli bir çalışma yeri haline getirilmesi için çalışmaların yapıldığı hizmetlerin toplamıdır.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Eylem Planı hazırlamak
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
designed by Major Designer